www.efs.gov.pl

www.wup-katowice.pl

  www.psz.praca.gov.pl

www.epuls.praca.gov.pl  

www.eures.praca.gov.pl

www.eures-tbeskydy.eu/  

www.zielonalinia.gov.pl

 www.kraz.praca.gov.pl

Jastrzębskie

Drogowskazy

Kariery

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Korekta planu szkoleń 

dodano: 17.04.2014

Informujemy o korekcie planu szkoleń grupowych na 2014r.

 

 Nabór kart kandydata na szkolenie 

dodano: 15.04.2014

Informujemy, że kontynuujemy nabór kart kandydata na szkolenia grupowe:

 • Fryzjer,

 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy.

 Nabór będzie prowadzony do odwołania.

Karty kandydata można składać u doradców zawodowych w pok. 21 lub na sali obsługi (I piętro) stanowisko 7 i 8.

 

O przyjęciu na szkolenie 
nie decyduje kolejność złożenia karty kandydata
.


 

Targi Pracy

 

Zapraszamy na Targi

Pracy,

które odbędą się dnia 24.04.2014 r.

w Hali Sportowej "Omega"

przy ul. Harcerskiej 14a w Jastrzębiu-Zdroju
od godziny 900 do 1200

 

Pracodawcy chętni do udziału w Targach Pracy proszeni są o potwierdzenie udziału do dnia 18.04.2014r.

 

Potwierdzenie udziału w Targach PracyNabór wniosków - aktywizacja niepełnosprawnych
dodano: 08.04.2014

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju posiada środki PFRON, przeznaczone na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych i w związku z tym prowadzi od 14 kwietnia 2014 r. nabór wniosków:

 • pracodawców o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych,  zarejestrowanych w urzędzie jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Regulamin i wnioski dostępne są w zakładce „do pobrania
oraz w siedzibie Urzędu

- staże: piętro I, pok. 11


Projekt "Staż na dobry początek" - spotkania informacyjne
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie „ Staż na dobry początek”  zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych. W trakcie tych spotkań zostaną omówione szczegóły realizacji Projektu, będzie można też wypełnić „Formularz zgłoszeniowy”.
Zapisy na spotkania informacyjne prowadzą pośrednicy pracy od dnia 17.03.2014r.
Liczba miejsc ograniczona!

 

OTK 2013 rozstrzygnięcie

dodano: 01.04.2014

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Wzmocnienia świadomości potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela.

 

Z przyjemnością informujemy, że dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy członków Jastrzębskich Drogowskazów Kariery, do których należy Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju oraz wsparciu szeregu instytucji z naszego miasta, Jastrzębskie Drogowskazy Kariery uzyskały tytuł LAUREATA OTK 2013.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu i jednocześnie gratulujemy pozostałym Laureatom i Wyróżnionym w konkursie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i zawodowych RP. 

Informacja o pracy Urzędu

dodano: 31.03.2014

 

Informujemy, że w dniu 2 maja 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju będzie nieczynny.


 

Międzynarodowe Targi Pracy

dodano: 31.03.2014

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku organizuje Międzynarodowe, Pomorskie, Metropolitalne Targi Pracy i Przedsiębiorczości, które odbędą się w dniu 2 kwietnia 2014r. w godzinach od 10.00 do 14.00.

 

 

 

Zakończenie naboru wniosków

dodano: 28.03.2014

 

Informujemy, że ze względu na ograniczone środki finansowe Funduszu Pracy nabór wniosków o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki został zakończony.

 

 

 

Targi JOB EXPO 2014

dodano: 27.03.2014

 

W dniach 29 - 30 kwietnia 2014r. w Nitrze (Słowacja) odbędą się JOB EXPO 2014. Targi organizowane będą przez EURES Słowacja, słowacki Centralny Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny.

Celem wydarzenia jest zaopatrzenie osób poszukujących pracy w wiedzę nt. możliwości zatrudniania i edukacji w krajach EOG oraz Słowacji, a także sytuacji na europejskim rynku pracy.

 


III Międzynarodowe Targi Pracy

dodano: 21.03.2014

 

W dniu 8 kwietnia 2014r. w Ostrawie (Republika Czeska) odbędą się III Międzynarodowe Targi Pracy.

 

W dniu 08.04..2014r. w Ostrawie (Republika Czeska) odbędą się III Międzynarodowe Targi Pracy. W ich trakcie doradcy EURES zaprezentują oferty pracy polskich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem obywateli Republiki Czeskiej oraz udzielą informacji nt. warunków życia i pracy w Polsce.

 

Zainteresowani pracodawcy mogą zgłaszać swoje oferty pracy telefonicznie (32 47 52 835) do dnia 27.03.2014r.

 

Organizatorzy zapraszają także do udziału polskich obywateli, którzy poszukują pracy w Czechach oraz innych państwach UE/EOG. W wydarzeniu wezmą udział pracodawcy z Czech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii, Niemiec, Słowacji oraz doradcy EURES z Irlandii, Holandii, Danii, Francji, Słowacji, Szwecji, Hiszpanii i Chorwacji.

 

  Plakat

 


 

Nabór wniosków - refundacje

dodano: 17.03.2014

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, informuje, że w okresie od 31 marca do 7 kwietnia 2014 r. prowadzony będzie nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL 6.1.3 "Aktywni na rynku pracy"). Projekt zakłada wysokość refundacji do 20 000,00zł.

 

Kierowanie bezrobotnych koncentrować się będzie na osobach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy według założeń w/w projektu (tj. do 25 roku życia, długotrwale bezrobotnych oraz które poprzednio utraciły zatrudnienie w instytucjach oświaty) .

Szczegółowe informacje - pok. 11 (I p.), tel. 32 4753012 wew. 34

 

Regulamin i wniosek dostępne są:

 • w zakładce „do pobrania”,

 • w siedzibie Urzędu pok. 11


 

Nabór wniosków - dotacje

dodano: 17.03.2014

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, informuje, że w okresie od 31 marca do 7 kwietnia 2014 r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL 6.1.3 "Aktywni na rynku pracy"). Projekt zakłada dotacje w wysokości do 20 000,00zł.

Bezrobotnych zainteresowanych otrzymaniem dotacji prosimy o kontakt  z doradcami zawodowymi przed złożeniem wniosku.

 

Regulamin i wniosek dostępne są:

 • w zakładce „do pobrania”,

 • w siedzibie Urzędu pok. 21 (IIp.) lub stanowiska: 7, 8 (I p.)Projekt "Kierunek przedsiębiorczość" 
dodano: 17.03.2014

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju – Partner w realizowanym w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Kierunek przedsiębiorczość” informuje, iż nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla wszystkich Uczestników szkolenia zrealizowanego w dniach 12 - 18 marca 2014r. zostanie otwarty dnia 1 kwietnia 2014 roku i będzie trwał do dnia 14 kwietnia 2014 roku.


Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku
dodano: 14.03.2014

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga.

Jego celem jest nagradzanie mikroprzedsiębiorców  prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro. Zgłoszenia do tegorocznej edycji do 13.04.2014r.Nabór wniosków - staże
dodano: 03.03.2014

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że w okresie od 7 do 21 marca 2014r. prowadzony będzie nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL 6.1.3 „Aktywni na rynku pracy”). 
 

W związku z założeniami projektu staże mogą dotyczyć osób bezrobotnych:

 • niepełnosprawnych,

 • powyżej 50 roku życia,

 • do 25 roku życia,

 • które uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty.

Do odbycia stażu kierowane będą osoby nieuczestniczące dotychczas w działaniach finansowanych z POKL 6.1.3.

 

Preferowane będą wnioski organizatorów, którzy deklarują zatrudnienie po zakończeniu stażu.

 

 

 

Regulamin i wnioski dostępne są w zakładce „do pobrania 
oraz w siedzibie Urzędu - piętro I pok. 11

 


Projekt "Gotowi do zmian"
dodano: 03.03.2014

 

Lechaa Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie "Gotowi do zmian" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.2.

Projekt jest skierowany do osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 


Projekt "Startuj z SPNT II"
dodano: 03.03.2014

 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego zaprasza do udziału w projekcie "Startuj z SPNT II" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.2.

Projekt jest skierowany do osób: zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy.

 


Centrum Aktywizacji Zawodowej - zajęcia grupowe
dodano: 28.02.2014

Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w zajęciach, organizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 

Plan szkoleń grupowych w 2014 roku

dodano: 23.01.2014

Zapraszamy do zapoznania się z planem szkoleń grupowych na rok 2014.

Terminy przyjmowania kart kandydata na szkolenia grupowe będą podawane na naszej stronie internetowej na około miesiąc przed przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

O przyjęciu na szkolenie nie decyduje kolejność złożenia karty kandydata.Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych
dodano: 15.01.2014
Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że od 20 stycznia 2014r. przyjmowane będą wnioski o organizację prac interwencyjnych.

Wniosek dostępny jest::
 • w zakładce „do pobrania

 • w siedzibie Urzędu - piętro I pok. 11


 

Nabór wniosków - studia podyplomowe
dodano: 10.01.2014

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że w bieżącym roku istnieje możliwość dofinansowania kosztów studiów podyplomowych.

 


 

Nabór wniosków - szkolenia indywidualne
dodano: 02.01.2014

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że z dniem 02.01.2014r. rozpoczyna nabór wniosków na szkolenia indywidualne.

 


 

Centrum Aktywizacji Zawodowej - zajęcia grupowe
dodano: 28.11.2013

Zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w zajęciach, organizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.


 

Rejestracja przez internet
dodano: 23.05.2013

Zachęcamy osoby bezrobotne i poszukujące pracy do rejestracji w urzędzie przez Internet.

Szybko, sprawnie, bez kolejki - zarezerwuj wizytę w Powiatowym Urzędzie Pracy.


 

 

Zielona linia

dodano: 22.02.2013

 

Zapraszamy do skorzystania z usług Centrum Informacyjno Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia.

 
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

Dział zawierający wiadomości archiwalne, zamieszczone na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.

2007

2010

2013

2008

2011

2014

2009 2012