PUP Jastrzębie-Zdrój
http://www.pupjastrzebie.pl/formy_aktywizacji/Poradnictwo_zawodowe_indywidualne.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Poradnictwo zawodowe indywidualne

Poradnictwo zawodowe  polega na udzieleniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz
w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowaniu
do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy.

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

Skontaktuj się z doradcą zawodowym, gdy

oczekujesz pomocy w:

poszukujesz informacji na temat:

chcesz się dowiedzieć:

Szczegółowe informacje:

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz.1482) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy  (Dz. U.  Poz. 667, z dnia 22 maja 2014 r.)