PUP Jastrzębie-Zdrój
http://www.pupjastrzebie.pl/formy_aktywizacji/Staz/222.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Staż

STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą, według programu określonego w umowie.

Organizatorem stażu może być:

Organizator, zainteresowany przyjęciem osoby bezrobotnej na staż składa wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, który można pobrać osobiście w urzędzie lub na końcu podstrony.

Okres trwania stażu może wynosić:

W jaki sposób można uzyskać skierowanie na staż?

          Osoba bezrobotna, która chce odbyć staż:

 W przypadku organizowania staży w ramach projektów na realizacje których Urząd pozyska środki finansowe, dopuszcza się możliwość ustalenia dodatkowych kryteriów dotyczacych kwalifikowania osób bezrobotnych jak również czasu trwania umowy.

Zasady oraz warunki organizowania staży określa Regulamin organizowania staży dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu - Zdroju. Regulamin organizowania staży dla osób bezrobotnych przez PUP w Jastrzębiu-Zdroju.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz.1482 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez   bezrobotnych ( Dz. U. Nr 142, poz. 1160).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Pok. 20 – II piętro tel. +48 32 475 30 12 wew. 33

Kategoria: Staż [ 7 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie DOCX Regulamin organizowania staży dla osób bezrobotnych 14-01-20 10:16 31.79KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 31.79KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 14-01-20 10:17 1.01MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.01MB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 14-01-20 10:22 68.48KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 68.48KB) pobierz
plik w formacie DOCX Kryteria oceny i punktacja dotyczące przyznawania zgody na zwarcie umowy o zorganizowanie stażu 14-01-20 10:22 30.23KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 30.23KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o dni wolne 14-01-20 10:28 25KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 25KB) pobierz
plik w formacie DOC Opinia 10-01-19 08:52 30.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 30.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Lista obecności 13-03-20 11:52 56KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 56KB) pobierz