PUP Jastrzębie-Zdrój
http://www.pupjastrzebie.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:1001.html
Drukuj grafikę : tak / nie
(2020-07-21)

W związku ze zmianami w  art. 15 zzd ust. 7 ustawy „COVID-19" pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie.

Jednocześnie informujemy, że zmiana ta nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do zawartych umów. Umowy  zawarte lub podpisane przez przedsiębiorców wraz z wnioskiem o przyznanie pożyczki przed wejściem w życie niniejszej ustawy ulegają zmianie z mocy prawa.

Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.