PUP Jastrzębie-Zdrój
http://www.pupjastrzebie.pl/main/index.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Strona główna

Misja PUP w Jastrzębiu-Zdroju.

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Pomagamy ludziom rozpoczynającym swoją karierę zawodową (które właśnie zakończyły edukację i dopiero rozpoczynają poszukiwanie pracy) oraz tym, którzy już pracowali i stracili zatrudnienie. Wspieramy osoby, które mają problemy z funkcjonowaniem na współczesnym rynku pracy, które straciły wiarę w siebie.

Więcej informacji dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy możecie Państwo przeczytać w zakładce ABC bezrobotnych i poszukujących pracy.

Naszym zadaniem jest także wspieranie osób rozpoczynających prowadzenie działalnosci gospodarczej oraz istniejących już na rynku przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Więcej informacji dla przedsiębiorców i pracodawców możecie Państwo przeczytać w zakładce ABC pracodawców i przedsiębiorców.

Podejmowane formy aktywizacji.

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju oferuje także wsparcie poprzez następujące Formy Aktywizacji:

Podstawa funkcjonowania.

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju działa na podstawie:

Zasady gospodarki finansowej.

Podstawowe zasady gospodarki finansowej PUP określają między innymi:

Zakres działania.

Do zakresu działania PUP należy wykonywanie zadań przewidzianych dla Powiatowego Urzędu Pracy, wynikających w szczególności z:

Realizowane zadania.

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju realizuje zadania z uwzględnieniem między innymi: