Przejdź do treści
Klawisze Dostępności

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w w Jastrzębiu-Zdroju

Powiatowy Urząd Pracy
w Jastrzębiu-Zdroju

Pszczyńska 134, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. +48 32 475 30 12, +48 32 471 44 05
e-mail:
Ochrona danych osobowych

zobacz dojazd
Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju Tarcza                                          Facebook Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy
wyszukiwanie ofert pracy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Na skróty

Formy archiwalne

BXkOB4YFjY3ADUByO4l_cghXBr8kGgQeyz_yl9-j4I_ZZWfZC7YISAR3WbjSQaqe6LJARHz_Unocc3jPPoxb_Q

GDiQ-DtiwxzLSB8vsKy4vbc7UfxnOTQPjEzSSLWR_o_ZZWfZC7YISAR3WbjSQaqe6LJARHz_Unocc3jPPoxb_Q

BCvNaLDdSLUpy68NnZQ-3dGUiM7gcbpn-a2vW4zwzEvZZWfZC7YISAR3WbjSQaqe6LJARHz_Unocc3jPPoxb_Q

jyglhV5Hq4pvTmz9Ky52xXHev5YCJ_NXCFnHSQjGS6PZZWfZC7YISAR3WbjSQaqe6LJARHz_Unocc3jPPoxb_Q

QoWKtnGdOxlpPMRJM8xw1Reh-31qpGWv4p7Fh47ijNrZZWfZC7YISAR3WbjSQaqe6LJARHz_Unocc3jPPoxb_Q

mpsEBeTEn61Nf0RdkVs9iGvPTQPEBhxoLM7uLKyZIi7ZZWfZC7YISAR3WbjSQaqe6LJARHz_Unocc3jPPoxb_Q

lDqqx_gMlZrXn5CD_9xIuAFrts64u23WRJtt19IhdFDZZWfZC7YISAR3WbjSQaqe6LJARHz_Unocc3jPPoxb_Q

eMoLaNfHDtd78-djDhJ6tsKc6WGivnScGRHg21ZlCzLZZWfZC7YISAR3WbjSQaqe6LJARHz_Unocc3jPPoxb_Q

bbceoSWYpL5dFiyKKa306OEbERQnHA6E_85BYAPSw_fZZWfZC7YISAR3WbjSQaqe6LJARHz_Unocc3jPPoxb_Q

Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia

Zatrudnienie bezrobotnych w ramach dofinansowania wynagrodzenia następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą a pracodawcą  lub przedsiębiorcą po uprzednim złożeniu przez pracodawcę lub przedsiębiorcę pisemnego wniosku o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 rok życia.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz zawarcie umowy z pracodawcą lub przedsiębiorcą jest podstawą do skierowania osoby bezrobotnej.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:
a) 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat,
b) 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Dofinansowanie przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania, odpowiednio przez okres 6 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat, lub 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat .

Niewywiązanie się z warunków umowy skutkuje zwrotem otrzymanych środków w określonej wysokości :
a) wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu w przypadku nieutrzymania zatrudnienia w czasie okresu dofinansowania oraz odpowiednio 6 lub 12 miesięcy po jej zakończeniu,
b) 50% łącznej kwoty, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu obowiązkowego zatrudnienia po zakończeniu refundacji (odpowiednio 6 lub 12 miesięcy).

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowę o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy, Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna:
art. 60d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 1265 z późn. zm.)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Pok. 20 – II piętro tel. +48 32 475 30 12 wew. 34

Wniosek w sprawie dofinansowania wynagrodzenia dla osób bezrobotnych powyzej 50 roku życia

Utworzono: 2015-01-20 12:40 | Redagował: Ilona Siwiec 2018-07-03 11:59
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3596
poprzednie bannery
 • MFg1R3cSdC3cDUZfiCqrkOZy2YPsLsrnPiHDtB-MIO_uUapfaKCZid146MjuwH5H2vfKNtL5SS9fysVdlbQlmQ

 • tkAMrd16FpVrknGn6MFyEveobfwjjZA54Hkl9utWvd_uUapfaKCZid146MjuwH5H2vfKNtL5SS9fysVdlbQlmQ

 • SmhaRy8S6IxqPo2LLLVtkX0T8ai6cM9qJ6I-6qmBJS_uUapfaKCZid146MjuwH5H2vfKNtL5SS9fysVdlbQlmQ

 • Tmup5kIrXz0npDY62Bl8Sq2kVz-p3vZJB8beFpTUvFruUapfaKCZid146MjuwH5H2vfKNtL5SS9fysVdlbQlmQ

 • asL0fh4be_cGKEyRkTj9RzWCSiYgq62pQFmm7-9FIJfuUapfaKCZid146MjuwH5H2vfKNtL5SS9fysVdlbQlmQ

 • 2DWK6RVLkvkGIg_4BNdioUbBuKE3F_kNG8PYnvQAxO7uUapfaKCZid146MjuwH5H2vfKNtL5SS9fysVdlbQlmQ

 • ySfrWh1xW-uMdxFPnLDpPM5FTl02eaOkO95cY8k_r8nuUapfaKCZid146MjuwH5H2vfKNtL5SS9fysVdlbQlmQ

 • xRp6F0pig6ZYs8tnaw2QOj6ID8EeouLp7O-zXmqObFXuUapfaKCZid146MjuwH5H2vfKNtL5SS9fysVdlbQlmQ

 • o7Lz4cJFxyflbqTMggX06NLwWnQTdeRkSM_vSS1_3RzuUapfaKCZid146MjuwH5H2vfKNtL5SS9fysVdlbQlmQ

 • ADwfrTZ_MsnAvgrGS5ScVSmhpHdVUAyzIh6qh-zdYXfZZWfZC7YISAR3WbjSQaqe6LJARHz_Unocc3jPPoxb_Q

 • q6pdG5pHW2ZarxHaVVB1FYsZH3Oni8lVVbXKzunB6CvZZWfZC7YISAR3WbjSQaqe6LJARHz_Unocc3jPPoxb_Q

 • FxswMk_jnXBEo5ESPDB5M1j61zJyENCTanNwRrSjK_PZZWfZC7YISAR3WbjSQaqe6LJARHz_Unocc3jPPoxb_Q

 • _WAlvsueqFGpW6jflT36b8wW4VQ8OXpN-muse6MKkYvZZWfZC7YISAR3WbjSQaqe6LJARHz_Unocc3jPPoxb_Q

 • VThWR65JTJ9YbC8dSzrQOwtcXTTULLhKLXsOo2EL0v_ZZWfZC7YISAR3WbjSQaqe6LJARHz_Unocc3jPPoxb_Q

 • KByWPhlYMyIguIO6GjXGMhPmehPG3p-HDQvdbNrpbmHZZWfZC7YISAR3WbjSQaqe6LJARHz_Unocc3jPPoxb_Q

 • sjK6fa-3pxxMrHYrUwVR1mAimNdjr4xA9y9avrXp-IvZZWfZC7YISAR3WbjSQaqe6LJARHz_Unocc3jPPoxb_Q

 • nU4Rk49HZ2YN0g21HJSaRrfkM8ihzBBbBH4Pyh53ytzZZWfZC7YISAR3WbjSQaqe6LJARHz_Unocc3jPPoxb_Q

 • JKA5ebZWnV0cFwh8ZEpKav2-DXV3aJ9lYtQsyMX_wfHZZWfZC7YISAR3WbjSQaqe6LJARHz_Unocc3jPPoxb_Q

 • rQGOjGltDxPDTURgJY8CCO180-CJLltAmN2_0bsQXeLZZWfZC7YISAR3WbjSQaqe6LJARHz_Unocc3jPPoxb_Q

 • 3m0gE3UVaCZK9MOAYkhA-vPOLwLs0F7YFtEZd-BXeiTZZWfZC7YISAR3WbjSQaqe6LJARHz_Unocc3jPPoxb_Q

następne bannery

Projektowanie stron: IntraCOM.pl