Przejdź do treści
Klawisze Dostępności

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w w Jastrzębiu-Zdroju

Powiatowy Urząd Pracy
w Jastrzębiu-Zdroju

Pszczyńska 134, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. +48 32 475 30 12, +48 32 471 44 05
e-mail:
Ochrona danych osobowych

zobacz dojazd
Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju Tarcza                                          Facebook Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy
wyszukiwanie ofert pracy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Na skróty

Formy archiwalne

WcsKpa7sevhD37ot_STyt3lShqiBJj-mKJ80OrIusRq-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9Kuh06cldlhC78Ltxfu213tsWlgfedKCaUyrkdGVQdNi

iXLe-7mQZCmMi89lODDa_tnlKMAu1lQWzIIbKEac1gi-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9Kuh06cldlhC78Ltxfu213tsWlgfedKCaUyrkdGVQdNi

4ATMDX5mdnlTfmK04sYumizWdlGyGmY1NAe7OdKfDJ2-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9Kuh06cldlhC78Ltxfu213tsWlgfedKCaUyrkdGVQdNi

oFXj2-5GThaTPtJpIKCMI00C2RVfzU0249Seidv8tv6-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9Kuh06cldlhC78Ltxfu213tsWlgfedKCaUyrkdGVQdNi

M11YaXlsvcVVNZlm-xSvh_FQjDeKjSKov7lQ2nddQBO-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9Kuh06cldlhC78Ltxfu213tsWlgfedKCaUyrkdGVQdNi

iciiJVE8rgUujtMDGL4SUtOy82oLozYCQ_sfYQ2Lvm2-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9Kuh06cldlhC78Ltxfu213tsWlgfedKCaUyrkdGVQdNi

5Et5vnsX2S27y3ky_2JkzFPqAp7QuNoJMF7mE2LkTL6-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9Kuh06cldlhC78Ltxfu213tsWlgfedKCaUyrkdGVQdNi

zfTI_OR6XcKK8Ad9bXAzxFZ2OQrwbR-ISoNRYDhr6Fa-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9Kuh06cldlhC78Ltxfu213tsWlgfedKCaUyrkdGVQdNi

SVCJLKwLqm4GAakMZOZLVQfGp00ouaOTlnO4cYN6aWO-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9Kuh06cldlhC78Ltxfu213tsWlgfedKCaUyrkdGVQdNi

Refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której zrefunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Pracodawca lub przedsiębiorca obowiązani są do utrzymaniu w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres 12 m-cy po zakończeniu refundacji.

Niewywiązanie się z warunków dotyczących utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres 24 m-cy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy po okresie refundacji, starosta kieruje na zwolnione miejsce innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsiębiorca zwracają uzyskana pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez Urząd na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Refundacja udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Starosta nie może zawrzeć umowy z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn pracodawcy.                                                           

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Pok. 20 – II piętro tel. +48 32 475 30 12 wew. 34

Utworzono: 2016-01-12 09:37 | Redagował: Ilona Siwiec 2016-03-21 14:05
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2824
poprzednie bannery
 • 5jXaIwY-2VOACpVkNPcSMFGaaGjILcTFAD2kBCQaPPGLXV7-x1nxi6jg-CsJuBL_Sn7o9uspVmXuUVD8sNveJtUuaivXwZkp0VShqNurNo97anayRNGhDqQMqG8p-ZOF

 • DXgCGs92U9uwF9Qe5T_tWZM0TeB6bBnYVtSBNzf30KSLXV7-x1nxi6jg-CsJuBL_Sn7o9uspVmXuUVD8sNveJtUuaivXwZkp0VShqNurNo97anayRNGhDqQMqG8p-ZOF

 • 93t4LjjAQAqQ0ZMtFEQRM0QoBr6J3qDVt5Kq-ql7QFyLXV7-x1nxi6jg-CsJuBL_Sn7o9uspVmXuUVD8sNveJtUuaivXwZkp0VShqNurNo97anayRNGhDqQMqG8p-ZOF

 • 4Oz-yaQUuA0wtBw4hW1zzlshb_TXMfoUsy3Y6VLaetyLXV7-x1nxi6jg-CsJuBL_Sn7o9uspVmXuUVD8sNveJtUuaivXwZkp0VShqNurNo97anayRNGhDqQMqG8p-ZOF

 • qPRActeqmJO58Uvf8MHq7r4kyihe7F4k-gjtLLjXWmaLXV7-x1nxi6jg-CsJuBL_Sn7o9uspVmXuUVD8sNveJtUuaivXwZkp0VShqNurNo97anayRNGhDqQMqG8p-ZOF

 • cw4I8eubFghA8Jq2YQhoooJyaGJuHmmJ1OBENpCgPhOLXV7-x1nxi6jg-CsJuBL_Sn7o9uspVmXuUVD8sNveJtUuaivXwZkp0VShqNurNo97anayRNGhDqQMqG8p-ZOF

 • QBCghWRmh3FnH1SLDHMCWATPrNPCnJry69dbv-3BTwyLXV7-x1nxi6jg-CsJuBL_Sn7o9uspVmXuUVD8sNveJtUuaivXwZkp0VShqNurNo97anayRNGhDqQMqG8p-ZOF

 • 4q7QPsvZE0EVHUxxlg9kx85nNzTGh0btbhuUbOITIamLXV7-x1nxi6jg-CsJuBL_Sn7o9uspVmXuUVD8sNveJtUuaivXwZkp0VShqNurNo97anayRNGhDqQMqG8p-ZOF

 • qNRCxTHXofrMhVKehIriWNsVpyhgP2tzHbn-XeZlEJKLXV7-x1nxi6jg-CsJuBL_Sn7o9uspVmXuUVD8sNveJtUuaivXwZkp0VShqNurNo97anayRNGhDqQMqG8p-ZOF

 • V2VL8D5ZVVV7XCz7moDJzVilk4ldJZEQDNpJMD2Zc5m-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9Kuh06cldlhC78Ltxfu213tsWlgfedKCaUyrkdGVQdNi

 • nq9IdtWctWNubImEDcl_-lkjy7_94Zw4QvAVx6jrGIq-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9Kuh06cldlhC78Ltxfu213tsWlgfedKCaUyrkdGVQdNi

 • lzuLgwt3Hy1jCdsuYcv2vBDSCIjHgMEcrqng3mlRnNW-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9Kuh06cldlhC78Ltxfu213tsWlgfedKCaUyrkdGVQdNi

 • 4DxxfAtrn9mXwF0VhdvEC01WK6b1fO4_JqTBbA-lvG2-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9Kuh06cldlhC78Ltxfu213tsWlgfedKCaUyrkdGVQdNi

 • AAMNpautcKQvtRdiMT7ECCC_xu2hY4RFmuHGbTa_DS6-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9Kuh06cldlhC78Ltxfu213tsWlgfedKCaUyrkdGVQdNi

 • dW7dZM3a2pQz4OlHuzwrffrEPuHcNWWph6ulsTPJBZS-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9Kuh06cldlhC78Ltxfu213tsWlgfedKCaUyrkdGVQdNi

 • znC_iL90R1PO0V8WGUoTx7vIS1uiSjFataJbagdX9mO-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9Kuh06cldlhC78Ltxfu213tsWlgfedKCaUyrkdGVQdNi

 • j9lG9Ygu-AkVyUstV009W9Wc-TDIbr4FFklQ4JA1B_q-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9Kuh06cldlhC78Ltxfu213tsWlgfedKCaUyrkdGVQdNi

 • TwuvYrDszE4wlXAM1RFpfG4LPCz4rMWUHg9rVK5pE52-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9Kuh06cldlhC78Ltxfu213tsWlgfedKCaUyrkdGVQdNi

 • ur_fVrCdvtalDbsTx8ty8UTLrxbG7-IoU5y5p3IQ6be-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9Kuh06cldlhC78Ltxfu213tsWlgfedKCaUyrkdGVQdNi

 • 9sluSDnlaNUTATEZ0nYtd4QHtZXAI_joFMuHYdbcgH6-qBxyY8YEH3J9A-MIe24jKWkSk3NSHtGnv-xT5qrg9Kuh06cldlhC78Ltxfu213tsWlgfedKCaUyrkdGVQdNi

następne bannery

Projektowanie stron: IntraCOM.pl