Przejdź do treści
Klawisze Dostępności

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w w Jastrzębiu-Zdroju

Powiatowy Urząd Pracy
w Jastrzębiu-Zdroju

Pszczyńska 134, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. +48 32 475 30 12, +48 32 471 44 05
e-mail:
Ochrona danych osobowych

zobacz dojazd
Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju Tarcza                                          Facebook Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy
wyszukiwanie ofert pracy
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Na skróty

Formy archiwalne

Y5qOa6NiBYvTV4j4JFzrnRGXscsPTdZ5KP6a-Y1-_xe9KkPaWUItwYn5N5lwwuJTKmMN17EFRMF_RzOQcOX8YA

bHCk8d-5U-Fj_p-Y_s7cA0EqFDs5QlfIxn02Flu8YNO9KkPaWUItwYn5N5lwwuJTKmMN17EFRMF_RzOQcOX8YA

zDRX-1KKaAtHYAAi6PpNwl29QZeFjopgRGCCy4Tq0_e9KkPaWUItwYn5N5lwwuJTKmMN17EFRMF_RzOQcOX8YA

yU_fnNyT3VCoD3VP48eaVBkjbbcbsqX3kzXcrOFUb6u9KkPaWUItwYn5N5lwwuJTKmMN17EFRMF_RzOQcOX8YA

lh2Wni9sKbijEh8TG4ehhoyZ2osxUGnf82fS2x2acJS9KkPaWUItwYn5N5lwwuJTKmMN17EFRMF_RzOQcOX8YA

iyzQw8A4rK4Qyu3_qqRBqaR9FaGdWqhOHCWPcE0j0Py9KkPaWUItwYn5N5lwwuJTKmMN17EFRMF_RzOQcOX8YA

y4D7ZCV16tQPPg-ZlXWtwZ8DbCAEY4ra-cOF0gFNYNK9KkPaWUItwYn5N5lwwuJTKmMN17EFRMF_RzOQcOX8YA

IFjkME95yO0-wc7VAlJX6ULJhXE_UXSY42qjXUT8dsO9KkPaWUItwYn5N5lwwuJTKmMN17EFRMF_RzOQcOX8YA

Usi6oYnFYaqyBJ2dg08fKx4K_7dM2aKGZ3hTsRnzr4u9KkPaWUItwYn5N5lwwuJTKmMN17EFRMF_RzOQcOX8YA

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. 

Działania finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

a)    określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

c)  egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

e)  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ppkt h ustawy priorytety wydatkowania środków KFS ustala rokrocznie minister właściwy ds. pracy.

  Kto może skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych  kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia … pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Uwaga: środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

 Co mogą zyskać pracodawcy korzystający ze środków KFS na kształcenie ustawiczne?

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:

1)   80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

2)   100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149 z późn. zm.)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Magdalena Bierońska  specjalista ds rozwoju zawodowego   32 475 30 12 wew.32  
 Barbara Milewska   specjalista ds rozwoju zawodowego   32 475 30 12 wew.32  
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy [ 19 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie PDF Regulamin przyznawania środków z KFS 10-01-20 09:38 97.94KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 97.94KB) pobierz
plik w formacie PDF Priorytety_wydatkowania_KFS_w_2020_r.pdf 10-01-20 09:38 112.72KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 112.72KB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek o sfinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS 2020.docx 10-01-20 09:35 76.86KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 76.86KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o sfinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS 2020.pdf 10-01-20 09:35 134.83KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 134.83KB) pobierz
plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 10-01-20 09:36 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
plik w formacie DOCX Załącznik nr 1 do wniosku.docx 10-01-20 09:36 37.62KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 37.62KB) pobierz
plik w formacie DOCX Załącznik nr 2 do wniosku.docx 10-01-20 09:40 37.41KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 37.41KB) pobierz
plik w formacie DOCX Załącznik nr 3 do wniosku.docx 10-01-20 09:40 36.67KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 36.67KB) pobierz
plik w formacie PDF Priorytet 3 ZAWODY DEFICYTOWE W M. JASTRZĘBIE ZDRÓJ ORAZ WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WG BAROMETRU ZAWODÓW 10-01-20 09:50 33.11KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 33.11KB) pobierz
plik w formacie PDF Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 10-01-20 09:35 1.76MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 1.76MB) pobierz
plik w formacie PDF Karta oceny wniosku 10-01-20 09:38 92.26KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 92.26KB) pobierz
plik w formacie PDF Zalacznik nr 1 do umowy.pdf 29-05-20 14:19 122.19KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 122.19KB) pobierz
plik w formacie DOC Zalacznik nr 1 do umowy.doc 29-05-20 14:18 214.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 214.5KB) pobierz
plik w formacie PDF Zalacznik nr 2 do umowy.pdf 29-05-20 14:18 130.77KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 130.77KB) pobierz
plik w formacie DOC Zalacznik nr 2 do umowy.doc 29-05-20 14:19 215KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 215KB) pobierz
plik w formacie PDF Zalacznik nr 3 do umowy.pdf 29-05-20 14:19 165.15KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 165.15KB) pobierz
plik w formacie DOC Zalacznik nr 3 do umowy.doc 29-05-20 14:19 228KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 228KB) pobierz
plik w formacie PDF Zalacznik nr 4 do Umowy.pdf 29-05-20 14:19 166.79KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 166.79KB) pobierz
plik w formacie DOC Zalacznik nr 4 do Umowy.doc 29-05-20 14:19 329KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 329KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 08:52 | Redagował: Barbara Milewska 2019-01-11 10:13
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 11987
poprzednie bannery
 • B56yBVYLFjv0mIaNzbj9RtldW-v3hnSlQZI5pGtuYhrJiMNmaP-ucUJ3OcFPrKrAaYLFLacOk93OMR7t03_i0A

 • uhtvKoGTy-PHaSOtofursCFnaWxnYhOQfmiByudxiuzJiMNmaP-ucUJ3OcFPrKrAaYLFLacOk93OMR7t03_i0A

 • tHc7bZXvCP9tN8iUi6GfPmcf96OYSidOqYBrYAfV2svJiMNmaP-ucUJ3OcFPrKrAaYLFLacOk93OMR7t03_i0A

 • ofIApyFTbRjfNrSDOYua3a1c4Jg8UreE12_fwkXiyJvJiMNmaP-ucUJ3OcFPrKrAaYLFLacOk93OMR7t03_i0A

 • vYvUvav6wawAAt2okc4IcYn1gbqJwpUENTygp1jtr_fJiMNmaP-ucUJ3OcFPrKrAaYLFLacOk93OMR7t03_i0A

 • WvuqORlN0SrEOhuSv16FTgZrI9E9Uo58qwgyZ__fBq3JiMNmaP-ucUJ3OcFPrKrAaYLFLacOk93OMR7t03_i0A

 • fzkRCWH-8rT_IzKZOI2TJHyUTfpl51PSv1uaBqXOH1zJiMNmaP-ucUJ3OcFPrKrAaYLFLacOk93OMR7t03_i0A

 • XZK09z9rYgr_fiyWfnDjvBU12VIL0s8pUaWQtXtLxazJiMNmaP-ucUJ3OcFPrKrAaYLFLacOk93OMR7t03_i0A

 • 9mkLH-eztBzerN9oENBhJUXOPuOZa5xSqFZ2nVHkCNzJiMNmaP-ucUJ3OcFPrKrAaYLFLacOk93OMR7t03_i0A

 • RadV2VFvzrZSDZS2Od88UTdHhgVdyLGnJANA8JtMJVy9KkPaWUItwYn5N5lwwuJTKmMN17EFRMF_RzOQcOX8YA

 • dae1lzcrDrfHzAX0yTlkoz3KZIQHpIVcdwNRQTksG8i9KkPaWUItwYn5N5lwwuJTKmMN17EFRMF_RzOQcOX8YA

 • Q4Z_m0x9TRnT7BEB-dpCR7ZqeCUg6FHuUW1mHl3Zsmy9KkPaWUItwYn5N5lwwuJTKmMN17EFRMF_RzOQcOX8YA

 • Lh9HeGtHlQUjhrQPA3Zacc8GqggG7qFoWahBlB77e6e9KkPaWUItwYn5N5lwwuJTKmMN17EFRMF_RzOQcOX8YA

 • f1plXHl8Vo5Fd43cEaUmzrdsI-Q4y06dJFR39DvzPrq9KkPaWUItwYn5N5lwwuJTKmMN17EFRMF_RzOQcOX8YA

 • OnUxaA1emnfzobSyQDIa7jr9062uaYks5nh0AzvbVvC9KkPaWUItwYn5N5lwwuJTKmMN17EFRMF_RzOQcOX8YA

 • QNoeFLn_YbTE0ilke5uie19jZPa007wBPPZBa38-xY-9KkPaWUItwYn5N5lwwuJTKmMN17EFRMF_RzOQcOX8YA

 • vV9-djPCBkfju1XF1Hdf5faiapO_5Oh9ZUqpHsogVbC9KkPaWUItwYn5N5lwwuJTKmMN17EFRMF_RzOQcOX8YA

 • KwrxDr7SVlsQq7iMeqV0DZZ5bFVl59ftgTsbkkaUfx29KkPaWUItwYn5N5lwwuJTKmMN17EFRMF_RzOQcOX8YA

 • KGCrTc1cXsf-sZWoL5h1DRp7E9Rxv5LpTl-nk73FFli9KkPaWUItwYn5N5lwwuJTKmMN17EFRMF_RzOQcOX8YA

 • dGF--aSybShC0Pi4ZvpjPAlykuv8CVC9wVf2aZIkZJW9KkPaWUItwYn5N5lwwuJTKmMN17EFRMF_RzOQcOX8YA

następne bannery

Projektowanie stron: IntraCOM.pl