Przejdź do treści
Klawisze Dostępności

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w w Jastrzębiu-Zdroju

Powiatowy Urząd Pracy
w Jastrzębiu-Zdroju

Pszczyńska 134, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. +48 32 475 30 12, +48 32 471 44 05
e-mail:
Ochrona danych osobowych

zobacz dojazd
Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju Tarcza                                          Facebook Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy
wyszukiwanie ofert pracy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja składek dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Na skróty

Formy archiwalne

XvCCp1jhliO5-9defnXKcqwOrzFRdNQ2asvlytkiF2VTH3zsyNJRGwYauwqvxdOi2vk0Q4-Uf-DrilyuTUl9og

qX6xZ9tdJVwTieXXwF7Win2uFPdRDVIFWogNGiDWsqhTH3zsyNJRGwYauwqvxdOi2vk0Q4-Uf-DrilyuTUl9og

R_lakz-GaY0lBkBuT4DiiCFyxdbzU652p09l9oeeaOlTH3zsyNJRGwYauwqvxdOi2vk0Q4-Uf-DrilyuTUl9og

Kol3zbhDsAqNvfEvWjNGXfmXtFWo-KenH4JvDDv69NZTH3zsyNJRGwYauwqvxdOi2vk0Q4-Uf-DrilyuTUl9og

MDd8rz2np1b5MATz_tN4Icloud6VTDKUNL_i9pUZSzZTH3zsyNJRGwYauwqvxdOi2vk0Q4-Uf-DrilyuTUl9og

a9XFbwgiWpNqlL2O-MEiqeHEpv3mEaxmBpG2oO4HtKlTH3zsyNJRGwYauwqvxdOi2vk0Q4-Uf-DrilyuTUl9og

0lIU7CIUuxx3x-p6i1_Rrwi0Qoh8bJ9AeXu6kI77nnZTH3zsyNJRGwYauwqvxdOi2vk0Q4-Uf-DrilyuTUl9og

SMOkSlTpo17hJLJPUw9_IX8W4rl_qXbhRrhylE7k0QRTH3zsyNJRGwYauwqvxdOi2vk0Q4-Uf-DrilyuTUl9og

iCBqvU5TyaLTVmw704Zue23CGIRxVlAXn_u_x-kgajJTH3zsyNJRGwYauwqvxdOi2vk0Q4-Uf-DrilyuTUl9og

Refundacja składek dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Prezydent Miasta może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.

Pracodawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu w przypadkach:
1) rozwiązania umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji,
2) w przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy.

Pracodawca zobowiązany jest do zwrotu 50% wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne oraz przez co najmniej 3 miesiące (a mniej niż 6 m-cy) po upływie okresu refundacji.

Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna:
art. 60c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz 1065 z późn. zm).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Pok. 20 – II piętro tel. +48 32 475 30 12 wew. 34

Wniosek w sprawie refundacji składki na ubezpieczenia społeczne dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Utworzono: 2015-01-20 12:35 | Redagował: Ilona Siwiec 2017-06-05 09:11
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3708
poprzednie bannery
 • -xFxVNvfqonkX8kmWi4jXXf_y2OGJiU-z51xblB_thFB9vxUazq0fkuCYkXOF8Gz_SXQj7_h3CAfc_GGBV-o9w

 • 2TndEHhFUd4-3Owb6k3bwyOvUa8ghHcW3zd9pcDONjVB9vxUazq0fkuCYkXOF8Gz_SXQj7_h3CAfc_GGBV-o9w

 • NBhygJm3eUeRaFwkwPLuXSE7kxbrFfkmFdRTYfj3liFB9vxUazq0fkuCYkXOF8Gz_SXQj7_h3CAfc_GGBV-o9w

 • khC6dkj4bIcggCelhEpZkXL3r_Dql3GGvUh0uL8PyDRB9vxUazq0fkuCYkXOF8Gz_SXQj7_h3CAfc_GGBV-o9w

 • oVf7gjT-8QjnxUqzL8k32gGAzusLIIqSPh5b25Wj0khB9vxUazq0fkuCYkXOF8Gz_SXQj7_h3CAfc_GGBV-o9w

 • V6irDm1RVFiR-446vWOGJF7sLjDYFuHOmuQOoZ2OhFNB9vxUazq0fkuCYkXOF8Gz_SXQj7_h3CAfc_GGBV-o9w

 • 48PA8RKjcv6ucc2VVKEMFzAQolvjzcCvCxJBn_wcNSdB9vxUazq0fkuCYkXOF8Gz_SXQj7_h3CAfc_GGBV-o9w

 • mt_8GqPabWyKo9POcYGb0RsVUKUPNi4B8GJiRRkiWftB9vxUazq0fkuCYkXOF8Gz_SXQj7_h3CAfc_GGBV-o9w

 • cllu7SGajIXm7-1BfhU0Ah-xYegYyaIWuHna3KO6nitB9vxUazq0fkuCYkXOF8Gz_SXQj7_h3CAfc_GGBV-o9w

 • GkUnMa-ogxTHZGdqJeueQbFRJ2ntnWYKalwM8OVmBeJTH3zsyNJRGwYauwqvxdOi2vk0Q4-Uf-DrilyuTUl9og

 • nb1mWD69R1LsmW8bVFw_omVCmUiM8sfZESsbrlexthxTH3zsyNJRGwYauwqvxdOi2vk0Q4-Uf-DrilyuTUl9og

 • SMogPBGTCe9_UmRw_GkLfuBZfNmaSJqP_RNmirZ6PFVTH3zsyNJRGwYauwqvxdOi2vk0Q4-Uf-DrilyuTUl9og

 • ySD3jnks7lRmhdvSirgXSrj6KB9POpLxvPQfLCIVfIpTH3zsyNJRGwYauwqvxdOi2vk0Q4-Uf-DrilyuTUl9og

 • XGctfmetxNAOgqQ0zQId1_MQ6utpgS5MT9PJdu1NarlTH3zsyNJRGwYauwqvxdOi2vk0Q4-Uf-DrilyuTUl9og

 • HzFdKzJIF1L1KJci1gyudwdIWNdXQ9pu6aLBPRZ0LWJTH3zsyNJRGwYauwqvxdOi2vk0Q4-Uf-DrilyuTUl9og

 • MNtdSbY9cfy-qp_l6GFoHuoWf_vIaLaPmvnJ65kXW2JTH3zsyNJRGwYauwqvxdOi2vk0Q4-Uf-DrilyuTUl9og

 • GmPQjZMgoz8RlLiPKf6WjgiNCenndbA2vcvVi9JkGSpTH3zsyNJRGwYauwqvxdOi2vk0Q4-Uf-DrilyuTUl9og

 • UCmca6df_itT025m5oho-huDiVyxWXwRd3vtXB8P8ZFTH3zsyNJRGwYauwqvxdOi2vk0Q4-Uf-DrilyuTUl9og

 • xI3hmQoDowoOK-OJvaN50isqR4T4I2HzdVHxYI-d4R9TH3zsyNJRGwYauwqvxdOi2vk0Q4-Uf-DrilyuTUl9og

 • dNAYlU9gQ_QmHsJnSy1fgxm_4WqDTBItYGFV6xL9EOFTH3zsyNJRGwYauwqvxdOi2vk0Q4-Uf-DrilyuTUl9og

następne bannery

Projektowanie stron: IntraCOM.pl