Przejdź do treści
Klawisze Dostępności

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w w Jastrzębiu-Zdroju

Powiatowy Urząd Pracy
w Jastrzębiu-Zdroju

Pszczyńska 134, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. +48 32 475 30 12, +48 32 471 44 05
e-mail:
Ochrona danych osobowych

zobacz dojazd
Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju Tarcza                                          Facebook Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy
wyszukiwanie ofert pracy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Urząd Pracy » Ochrona danych osobowych

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Na skróty

Formy archiwalne

LK806JPEC_9v1EDXCs1XYx0R_Jb7YhriTa5aEbayXQV0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

_Yjrzu4G4JDSmpDj_sFrMZipBzBb9mIUakNHLK0bipt0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

17C--ep2zDxsQyFd2Ek1bxWkReCPCBsuCj1AgHFHwJh0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

aFh40nRNdGoIuJ4qazb0yT99Onhkd73T8nilsQqQtOl0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

fbk7aoYwJQK8CtgKXV6KoCTiAEb0gk9lo1yoanh04sd0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

fw20vxo1uja54ghn8HSq8wJgA8Wzqw183U31sqCFQpR0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

Fhw-2KIML6feIbY8cp732UaleGn4HtVli_cdF-aGynR0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

L5QUWHbCm6Djkjo446zURhfIfa66OHTHZsogQuhFklB0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

S-Dsjzj5NUiFVgpGa3QZjTDtBl6G0SMQpby46SFoUT90vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

Ochrona danych osobowych

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż:

 

 1.  Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju ul. Pszczyńska 134, zwany dalej „ADO”. Administrującym danymi osobowymi w imieniu PUP w Jastrzębiu-Zdroju jest Dyrektor PUP w Jastrzębiu-Zdroju.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) w PUP Jastrzębie-Zdrój:
  e-mail:
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami).
 4. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług.
 5. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt.9 RODO, niż upoważnione na mocy przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym (m.in. Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonymi postępowaniami.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres, który jest niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż   wynika to z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(PUODO),  gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących    Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 11. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla kanałów Social Media 

Stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu w serwisie Facebook lub YouTube (dalej „fanpage”): 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Pszczyńska 134, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:ul. Pszczyńska 134, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, adres e-mail:

3. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które: 

- dokonały subskrypcji fanpage'a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij”; 

- opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u. 

4. Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:  

- w celu prowadzenia fanpage'a na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc.  informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, promocji, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO; 

- w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu 

korzystania z fanpage'a, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

- skorzystanie z subskrypcji fanpage'a jest dobrowolne i odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

5. Administrator będzie przetwarzał następujące dane

- podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook; 

- adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika; 

- dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook; 

- anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka  stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z wymienionych serwisów, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a. 

6. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) podwykonawcom – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpage`a; 

c) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

7. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez:  

- Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

8. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania.

W związku z czym: 

- dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych; 

- dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody; 

-dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook  wynoszący 2 lata; 

- dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń, tj. minimum 3 lata zgodnie z Kodeksem Cywilnym; 

9. Państwa prawa: 

Każdy użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych a także żądania sprostowania tych danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit a RODO). Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na pod. zgody przed jej wycofaniem. 

Jeśli potrzebują Państwo sprawdzić, zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane z Portalu Facebook powinni Państwo zalogować się na swoim profilu i postępować zgodnie z instrukcją Facebook. 

10.  Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu i wpisów na fanpage'u na wymienionej platformie.

11. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o profilowanie. 

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy. 

Utworzono: 2018-05-29 13:29 | Redagował: Katarzyna Krzystolik 2020-07-24 17:19
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3418
poprzednie bannery
 • FGCbLVeOIK98clshZUsTwntE-sHnUDzksCn--IUnX3WlULz6fa-GhMrAEOvoDawSzxrwZORfQ32dEwo0uEwZ7g

 • 501UgUnbZs7lP0YYnKIUNFLk4j9h2_TbMA8K3ECEchalULz6fa-GhMrAEOvoDawSzxrwZORfQ32dEwo0uEwZ7g

 • 9pUL9II3DZXXldAIHxBgWkMxm6Wb8uHZVMpeN9jBnQilULz6fa-GhMrAEOvoDawSzxrwZORfQ32dEwo0uEwZ7g

 • birT-wcw7gvTLX7IIEwXA29UUJK_1AR8kdvgvNeVJ7ulULz6fa-GhMrAEOvoDawSzxrwZORfQ32dEwo0uEwZ7g

 • _WivdDzSK95aExf_fu1wRBTSLsX8mLq7qtnK1Ql09NGlULz6fa-GhMrAEOvoDawSzxrwZORfQ32dEwo0uEwZ7g

 • aCaMvUAQIneA2n4Yqqkeb1Q4tTEiFphJuW5qqZEispKlULz6fa-GhMrAEOvoDawSzxrwZORfQ32dEwo0uEwZ7g

 • 1f2HvXX_YKAPBg8jBp795nF-E5yEXkqnhGunqIUafIKlULz6fa-GhMrAEOvoDawSzxrwZORfQ32dEwo0uEwZ7g

 • NBI1i7zvRAFHxiHbeFHSxL2tWGX45LevQpGq3RWiHc6lULz6fa-GhMrAEOvoDawSzxrwZORfQ32dEwo0uEwZ7g

 • Fy0vDmSSwabBhlar5X6V41qj7R8Hts3q-pi0tUvgm1OlULz6fa-GhMrAEOvoDawSzxrwZORfQ32dEwo0uEwZ7g

 • -3-cMO3mQp29DbyJBLs3_U1ld16NLrZCt3E-t_zhEP90vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • 9kj9NKHJF4nUBDOgZ4Td00_I2QlC_Qegs7VsRaxgwA50vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • FvzVWscDukDKA9ax4utSkr07YdCbMXqwwSxc2j8fH7Z0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • lLxubsc8yHCIQipOf5AUlStbd0l37HwGukTGuSFVXTF0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • rPysrAMliV5YLdZuD4R8NcIXjFyUjTXdpWyAijRkqhN0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • sTWaNXk8Gh-DIUZZDdSCwbGO_F_Q3m6WviKtD5LpOWh0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • oM0n3emSteJqtyy7ZpQXdeX_5QKdTRvAswqHQy_60C50vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • h6inTWZ2iPY6LAtz_sQ5BWZXCZWORqit8yrnSjCLcPd0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • feYGcYBHPOzQK0aqBQ56_fy7pix9O6787aDQfUhAG710vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • iIyaFDLycJjmG6BjvD0vIBMDAyKl6P5veELv9fGiVV90vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

 • fL9qp6CSQAh8LTzhpNxCSlFWCYLL-BzTRyNNYJDupxV0vMN-laujkPQOfpOqYgdRqVlpM6ZmpSRYCCSuf8SAcQ

następne bannery

Projektowanie stron: IntraCOM.pl